Velkommen til Faun & Fiskarlaget Monday, February 18 2019 @ 11:14 PM CET

Nytt

  • Gitt av:
  • Visninger 1,087
Faunlogg

Ikke mye nytt å melde.

Familiepilketuren ble det ikke noe av. Nå er isen utrygg, så hvis du har familieproblemer er det bare å dra......

Nå er det storørretten i Tyrifjorden som venter. Vil du være med så kontakt Gravdal......