Velkommen til Faun & Fiskarlaget Saturday, October 16 2021 @ 01:31 PM CEST

Hjemmesiden legges ned?

  • Gitt av:
  • Visninger 1,315
Faunlogg Vi får ikke dekket utgiftene til webhotellet fra vår arbeidsgiver.
Det betyr at vi brukere må betale ca 800,- i årlig leie. Om ingen vil være med på å dele utgiftene må denne siden nedlegges.


Gråtende Faun. Noen forslag? Kakelotteri, pante flasker?


Gråtende medlem


Gråtende sjef?