Velkommen til Faun & Fiskarlaget Thursday, September 20 2018 @ 04:18 PM CEST

Hjemmesiden legges ned?

  • Gitt av:
  • Visninger 889
Faunlogg Vi får ikke dekket utgiftene til webhotellet fra vår arbeidsgiver.
Det betyr at vi brukere må betale ca 800,- i årlig leie. Om ingen vil være med på å dele utgiftene må denne siden nedlegges.


Gråtende Faun. Noen forslag? Kakelotteri, pante flasker?


Gråtende medlem


Gråtende sjef?